Олександр Аврамчук

Аврамчук Олександр Сергійович


Дата народження 31 жовтня 1985 року
Місце народження смт. Ємільчине, Житомирська область
Посада Завідувач кафедри кафедри клінічної психології УКУ
Науковий ступінь Кандидат психологічних наук
E-mail avramchuk.md@ucu.edu.ua

Основна:

 • 2002 –2008 – медико-психологічний факультет Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, спеціальність «Медична психологія», кваліфікація – лікар-психолог.

Післядипломна:

 • 2003 – 2014 – навчання, власний та супервізійний досвід з групового аналізу за стандартами ЄФПП від Асоціації Психотерапевтів та Психоаналітиків України.
 • 2013 — курси підвищення кваліфікації Харківської медичної академії післядипломної освіти;
 • 2014 – по сьогодні: навчальні та супервізійні проекти з психоаналітичної психотерапії від Асоціації Психотерапевтів та Психоаналітиків України;
 • 2014 – захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю “Медична психологія” на тему “Динаміка психологічних механізмів захисту при психотичних розладах” (диплом ДК №021818 від 16.05.2014);
 • 2016 – тренінгові програми “Основи першої психологічної допомоги”; “Діти і війна: навчання технік зцілення”; “Основи травмофокусованої психотерапії”
 • 2018 - стажування в Університеті Мак Юена, Канада на програмі “”
 • 2021-2022 – участь у міжнародному освітньому проекті в межах Global Forum on Bioethics in Research “Ethical issues arising in research with people with mental health conditions”
 • 2008 — 2014 — лікар-психолог Житомирської обласної психіатричної лікарні №1;
 • 2009 – по сьогодні: психотерапевтична приватна практика;
 • 2009 – 2016: викладач кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка;
 • 2014 — 2016: завідуючий Медико-психолого-соціальною лабораторією Житомирської обласної психіатричної лікарні №1;
 • 2015-2016: керівник Центру психологічної реабілітації демобілізованих військовослужбовців, які мають психічні розлади Житомирської обласної психіатричної лікарні №1;
 • 2016 – по сьогодні: доцент кафедри клінічної психології Українського католицького університету.
 • з 2017 року - в.о. завідувача кафедрою клінічної психології ФНЗ УКУ та керівник магістерської програми “Клінічна психологія з основами когнітивно-поведінкової терапії”
 • 2017-2018 – реалізація дослідницького проекту від Інституту психічного здоров’я УКУ та Шіріна Казімова (Уітонський коледж, штат Іллінойс, США): “Оцінка ризику та стійкості під час проходження військової служби, англ. Deployment Risk and Resilience Inventory-2 (DRRI-2)” (Львів-Тернопіль) - Інститут психічного здоров’я УКУ/Кафедра клінічної психології, співвиконавці від України - Аврамчук О., Ніздрань-Федорович О.
 • 2018-2019 - науковий керівник/відповідальний виконавець наукового проекту – «Танце-рухова терапія як засіб адаптації літніх людей у геріатричних установах» (грантовий проект від Української Католицької Освітньої Фундації Канади)
 • 2021-2022 – співвиконавець наукового проекту “The Effect of Social Media on Academic Performance, Mental Health and Sleep (SMAMS): A Feasibility Randomized Control Trial” від King’s College London (Великобританія)
 • 2021-2022 - науковий керівник/відповідальний виконавець наукової теми – NF/FNZ_2021_001. “Дослідження особливостей переживання втрати серед людей, які проживають з соціально-тривожним розладом”
 • з 2021 року – співвиконавець освітнього проекту спільної магістерської програми з біоетики, що реалізується Школою біоетики УКУ та Neiswaner Institute for Bioethics at Loyola University Chicago`s Stritch School of Medicine (США)“
 • з 2014 - Асоціація Психотерапевтів і психоаналітиків України
 • з 2016 – наукове та освітнє консультування Інституту Психічного Здоров'я УКУ
 • з 2019 – наукове та освітнє консультування міжнародного проєкту MENTAL HEALTH FOR UKRAINE (MH4U)
 • з 2020 - робота у складі Науково-методичної комісії МОН №11 з охорони здоров'я та соціального забезпечення, спеціальність 225 “Медична психологія”

Статті в Scopus/Web of Science:

 1. Avramchuk, O., Hlyvanska, O. (2018). Comparative Analysis of Modern Methods of Psychotherapy for Patients with Borderline Personality Disorder. European Journal of Interdisciplinary Studies, 10(1). http://doi.org/10.24818/ejis.2018.04
 2. Avramchuk, O. S., Plevachuk, O. Y., & Koval, I. A. (2022). Bereavement and COVID-19: prevalence, comorbidity, and associated features among ukrainian sample. Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 75(5 pt 2), 1299–1304. https://doi.org/10.36740/WLek202205212
 3. Avramchuk, O., Plevachuk, O., & Suvalo, O. (2022). Social avoidance as a pathogenetic link between social anxiety disorder and post- traumatic experience: the review. Proceeding of the Shevchenko Scientific Society. Medical Sciences, 66(1). https://doi.org/10.25040//ntsh2022.01.10

Статті у фахових виданнях (кат. Б):

 1. Аврамчук О. (2018) Розлад соціальної тривоги: актуальність та перспективи. Психосоматична медицина та загальна практика, № 3(3). https://doi.org/10.26766/pmgp.v3i3.103
 2. Аврамчук О. (2019) Клініко-психологічні аспекти переживання втрати та діагностики ускладненого горювання. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, №45, С. 11-39 https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-45.11-39
 3. Аврамчук О., Круц О. (2019) Особливості схильності до розладів харчової поведінки серед підлітків, які дотримуються дієти поза призначенням лікаря. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, №43, С. 9-32 https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-43.9-32
 4. Аврамчук О. (2019) Огляд психологічної допомоги при ускладненому горюванні базованої на когнітивно-поведінковій терапії. Психологічний часопис, № 5(8). https://doi.org/10.31108/1.2019.5.8.1
 5. Аврамчук О. (2020) Віртуальна експозиція як інструмент подолання страху перед публічними виступами та соціальною взаємодією серед студентів.Психологічний часопис, № 6(1). https://doi.org/10.31108/1.2020.6.1
 6. Аврамчук О., Острижко Ю. (2020) Застосування психоедукації базованої на протоколі КПТ з використанням односесійної віртуальної експозиції в межах психологічної підтримки студентів зі страхом публічних виступів: результати пілотного дослідження. Психосоматична медицина та загальна практика, Том 5 (1). - e0501224
 7. Аврамчук О., Копчук-Кашецький О., Зубачик Г. (2021) Академічне вигорання серед студентів: роль ранніх дисфункційних схем як фактору вразливості. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки, Випуск 9, С.3-13 DOI https://doi.org/10.30970/PS.2021.9.1
 8. Аврамчук, О. (2021). Соціальна тривога серед студентів під час COVID-19: роль ранніх дисфункційних схем. Психологічний часопис, 7(9), 136-145. https://doi.org/10.31108/1.2021.7.9.11
 9. Аврамчук, О. (2021). Клініко-психологічні особливості осіб з ознаками соціально тривожного розладу, який асоціюється з травматичним досвідом. Психосоматична медицина та загальна практика, 6(3), e0604326. https://doi.org/10.26766/pmgp.v6i4.326
 10. Аврамчук, О. (2021). Роль впливу соціального уникнення та дистанціювання на схильність до тривожних розладів у період пандемії covid-19. Психосоматична медицина та загальна практика, 6(4): e0604338. https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/338
 11. Аврамчук О. (2022) Роль інтроверсії, поведінкової інгібіції та сором’язливості у патогенезі соціального тривожного розладу огляд літератури. Науковий вісник ХДУ. Серія Психологічні науки, 1: 84-93. https://doi.org/10.32999/ksu2312-3206/2022-1-11

Підручники/навч.посібник/монографія/розділи у колективних виданнях:

 1. Аврамчук О. (2021). Актуальність та виклики захисту прав дітей, які живуть з проблемами психічного здоров’я. Centre for Eastern Europe Research UWM in Olsztyn, ISBN 978-83-61605-55-3.