Сенат

Актуальний склад Сенату УКУ

Владика Борис (Ґудзяк)
Президент УКУ, голова Сенату, архиєпископ і митрополит Філадельфійської архиєпархії УГКЦ, США

Владика Богдан (Дзюрах)
Апостольський Екзарх для українців візантійського обряду в Німеччині та Скандинавії

Владика Володимир (Груца)
єпископ-помічник Львівської архиєпархії УГКЦ

Лідія Білас
співзасновниця та керуюча партнерка КМДШ (Креативної міжнародної дитячої школи)

Олена Вовк
генеральний директор ПрАТ «Компанія Ензим»

Андрій Гундер
президент Американської торгівельної палати в Україні

Катерина Загорій
співзасновниця родинного благодійного фонду Zagoriy Foundation

Ірина Іванчик
засновниця Благодійного фонду «Повір у себе»

Андрій Костюк
адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «КПЛТ»

Володимир Лавренчук
керівник регіонального офісу NEQSOL Holding

о. д-р Богдан Прах
Ректор УКУ

Ярослав Притула
декан факультету прикладних наук, представник Вченої ради УКУ

Євген Роман
голова правління Української католицької освітньої фундації в Канаді

Михайло Сало
COO та керуючий партнер в компанії Romexsoft

Ян Томбінський
посол Європейського Союзу в Україні (2012-2016), посол Європейського Союзу у Ватикані (2016-2020)

Тарас Шмагала
голова правління Української католицької освітньої фундації в США, старший віцепрезидент з питань громадських питань та корпоративних комунікацій корпорації Eaton

Сенат (Наглядова Рада) є уповноваженим колегіальним органом управління та контролю Університету, який визначає основні засади і напрями його розвитку та приймає рішення з найважливіших питань його діяльності, сприяє залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності та ефективній взаємодії Університету з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Університету та ін.
 • затверджує стратегію та основні напрямки і програми розвитку Університету, контролює їх виконання;
 • затверджує бюджет (кошторис) Університету;
 • здійснює контроль за діяльністю Ректора й інших посадових осіб та органів Університету на предмет відповідності Статуту та іншим внутрішнім документам Університету;
 • здійснює попередній розгляд питань, поданих Університетом на розгляд Засновника;
 • має право скасувати будь-яке рішення чи розпорядження Ректора, якщо воно прийнято з порушенням законодавства чи цього Статуту або якщо воно суперечить моральним чи світоглядним засадам діяльності Університету;
 • оголошує і проводить конкурс на посаду Ректора;
 • рекомендує Університету кандидатури на посаду Ректора. Право висунення кандидатур належить Засновнику, Великому Канцлеру, Президенту, членам Сенату (Наглядової Ради), Вченій Раді та навчально-науковим структурним підрозділам Університету;
 • погоджує Статут Університету та зміни до нього;
 • приймає Положення про Великого Канцлера, Президента, Сенат (Наглядову Раду), Ректора і Ректорат, загальні збори (конференцію) трудового колективу та Вчену Раду Університету;
 • затверджує за поданням Ректора структуру і штатний розпис Університету та зміни до них у випадку, якщо ці зміни призводять до збільшення кошторису більше як на 5%;
 • погоджує створення у встановленому законом порядку інститутів, коледжів, технікумів, факультетів, відділень, філій, навчальних, методичних, наукових, науково-дослідних центрів і лабораторій та інших структурних підрозділів Університету;
 • вносить подання на загальні збори (конференцію) трудового колективу Університету про відкликання Ректора;
 • погоджує рішення про участь Університету у створенні господарських товариств, об’єднань підприємств та здійснення внесків до їхніх статутних фондів у грошовій та майновій формі;
 • затверджує оцінку майна Університету, внесеного до статутних фондів господарських товариств;
 • приймає рішення про проведення ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Університету, його відокремлених структурних підрозділів і дочірніх підприємств.
 • отримувати інформацію про діяльність Університету, зокрема отримувати копії всіх договорів, укладених від імені Університету, наказів і розпоряджень Ректора та інших вихідних, вхідних і внутрішніх документів;
 • вимагати в будь-який час та з будь-якого приводу звітів і пояснень щодо їхньої службової діяльності від Ректора чи інших посадових осіб органів управління Університету;
 • призначати аудиторські перевірки та розглядати результати їх проведення;
 • брати участь у роботі загальних зборів (конференції) трудового колективу Університету з правом дорадчого голосу.
Сенат (Наглядова Рада) Університету щорічно звітує перед Засновником.

Засновник визначає кількісний склад та порядок формування Сенату (Наглядової Ради) відповідно до своїх рішень та внутрішніх документів Університету.

Засновник може делегувати свої повноваження Президенту, Сенату (Наглядовій Раді), Ректору, загальним зборам (конференції) трудового колективу Університету.
 • проф. Єжи Аксер, професор Варшавського університету, декан факультету Artes Liberales Варшавського університету, м. Варшава
 • д-р Іван Гевко, генеральний секретар і виконавчий директор Ротарі Інтернешнл та Фундації Ротарі, м. Чикаго
 • д-р Лілія Гриневич, народний депутат України VII скликання, Міністр освіти і науки України, м. Київ
 • д-р Рафал Дуткевич, міський голова м. Вроцлава
 • проф. Тарас Фініков, президент Міжнародного фонду досліджень освітньої політики, заступник Міністра освіти і науки України (2009-2010), м. Київ
 • Ярослав Рущишин, генеральний директор ВАТ «Троттола», м. Львів
 • д-р Юрій Єхануров, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки Київського Національного Університету ім. Тараса Шевченка, прем’єр-міністр України (2005-2006), м. Київ
 • Роберт Брінклі, голова ради директорів Українського інституту в Лондоні, Надзвичайний і Повноважний Посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні (2002-2006)
 • Вольф Дітріх Гайм, керівник 4-го відділення 6-ї секції МЗС Австрії з адміністративних питань, Надзвичайний і Повноважний Посол Австрії в Україні (2010-2014)
 • Микола Кміть, голова наглядової ради ТзОВ “Сонячна електростанція “Богородчанська-1”, голова Львівської обласної державної адміністрації (2008-2010)
 • Богдан Козак, генеральний директор «ВАТ «Львівхолод»
 • Тарас Кицмей, член ради директорів корпорації «Софтсерв»
 • Данило Білак, директор Офісу залучення та підтримки інвестицій Ukraine Invest
 • Наталія Попович, співзасновниця One Philosophy Group of Сompanies та Українського кризового медіа-центру
 • Владика Ігор (Возьняк), архиєпископ і митрополит Львівський УГКЦ, м. Львів
 • Владика Гліб (Лончина), єпарх Єпархії Пресвятої родини з осідком у Лондоні, апостольський візитатор для українців греко-католиків Ірландії, м. Лондон
 • Владика Діонізій (Ляхович), Апостольський Візитатор для українців греко-католиків Італії та Іспанії, м. Рим
 • Владика Стефан (Сорока), Митрополит Філадельфійський УГКЦ, м. Філадельфія
 • Владика Володимир (Ющак), єпарх Вроцлавсько-Кошалінський УГКЦ
 • проф. Іван Вакарчук, завідувач кафедри теоретичної фізики Львівського національного університету ім. Івана Франка, ректор Львiвського національного унiверситету iм. Iвана Франка (1990-2007, 2010-2013), міністр освіти і науки України (2007-2010), м. Львів
 • проф. Джефрі Вілз, віце-президент ради директорів Української католицької освітньої фундації (UCEF), м. Чикаго
 • д-р Олександра Гнатюк, професор кафедри історії НаУКМА, м. Київ
 • проф. Ярослав Грицак, професор кафедри нової і новітньої історії України Українського католицького університету, директор Iнституту iсторичних дослiджень Львiвського нацiонального унiверситету iм. Iвана Франка, м. Львів
 • о. д-р Михайло Димид, доцент кафедри богослов’я Українського католицького університету, перший ректор Львівської богословської академії (тепер Український католицький університет), м. Львів
 • д-р Тарас Добко, перший проректор Українського католицького університету, м. Львів
 • проф. Марія Зубрицька, проректор Львiвського нацiонального унiверситету iм. Iвана Франка, м. Львів
 • д-р Юрій Логуш, колишній президент Київської школи економіки, м. Київ
 • д-р Тамара Смовженко, ректор Університету банківської справи Національного банку України, м. Київ
 • п. Олександр Сугоняко, Президент Асоціації українських банків, м. Київ
 • д-р Олег Турій, проректор з програмного розвитку Українського католицького університету, завідувач кафедри церковної історії УКУ, м. Львів
 • д-р Наталія Яковенко, професор кафедри історії Національного університету «Києво-Могилянська Академія», м. Київ
 • Наталія Яресько, Міністр фінансів України (2014-2016 рр.), м. Київ
 • д-р Тетяна Крушельницька, громадський діяч, доцент кафедри фізики Національного університету «Львівська Політехніка», депутат Львівської міської ради 5 скликань, м. Львів
 • Євгеній Уткін, засновник і президент компанії KM Core
 • Володимир Турчиновський, декан факультету суспільних наук, директор Міжнародного інституту етики та проблем сучасності, секретар Сенату
 • Анатолій Юркевич, український підприємець, співвласник «Мілкіленд», м. Київ
 • Тетяна Іжевська, Надзвичайний і Повноважний Посол України при Святому Престолі (2006-2019)
 • Кшиштоф Зануссі, польський сценарист та кінорежисер.