Про цінності та ідентичність

Пам’ятка про цінності та ідентичність Українського Католицького Університету

За свідченням багатьох студентів і викладачів, важливим фактором, чому вони пов’язують частину свого життя з УКУ, є внутрішня атмосфера Університету. Невід ’ємним джерелом створення цієї культури гостинності, відкритості, прозорості, небюрократичності і спілкування є християнські цінності, на яких будується Університет. УКУ є католицьким університетом і належить до великої світової родини католицьких університетів, серед яких чимало є міжнародними лідерами у вищій освіті. Згідно зі своєю місією, УКУ як вищий навчальний заклад, створений Українською греко-католицькою церквою (УГКЦ) – католицькою Церквою київської традиції, покликаний плекати і розвивати українську східнохристиянську культуру.

В УКУ навчаються студенти різних християнських Церков, представники інших релігій і навіть невіруючі. Це – молоді люди, віра яких, за висловом св. Августина, шукає розуміння, чи які ще перебувають у духовному пошук у. В кожному разі, це особи, яким не повинні бути байдужі питання, що їх ставить перед людиною релігійний досвід і духовне життя.

Як католицький університет, УКУ пропонує своїм студентам, незалежно від обраної ними спеціальності, унікальну світоглядну програму знайомства зі світом християнства, а передусім світової католицької традиції і української християнської культури. Сутність цієї програми можна окреслити словами «Знати – розуміти – поважати». Цією програмою УКУ вирізняється з-поміж інших університетів і вважає її не тільки своїм покликанням, а й конкурентною перевагою перед іншими навчальними закладами.

Якщо студент вже є практикуючим християнином, він чи вона отримає нагоду для глибшої євангелізації і більш свідомого залучення до християнського життя. Як мінімум, навчання в УКУ – це нагода для ознайомлення з християнським світоглядом і його головними складниками, викорінення примітивних кліше і стереотипів про Церкву та виховання розуміння християнської віри й поваги до неї.

З цією метою в Університеті запроваджено цілу низку практик, які є невід’ємним складником його внутрішньої культури:

 • кожен, хто поєднує свою долю з УКУ, цим самим засвідчує, що поділяє його місію;
 • УКУ, як і будь -який інший вільний університет, не може оголошувати якусь суспільну ідеологію чи наукову теорію загальнообов’язковими. З цього, проте, не випливає, що УКУ є місцем релятивності. Як католицький університет, він твердо стоїть на засадах християнської віри і моралі. Зокрема, згідно з проголошеною місією, УКУ не є місцем для проп аганди атеїзму чи іншої несумісної з християнським віровченням ідеології;
 • УКУ забезпечує можливість щоденної участі у Літургії та інших богослужіннях для тих членів університетської спільноти, які є практикуючими християнами;
 • навчальні заняття і головні заходи розпочинаються з молитви. При цьому ті члени спільноти, які не практикують жодних релігійних обрядів, можуть провести час відведений на молитву у мовчанці, виявляючи пошану до релігійних вартостей віруючої частини спільноти УКУ;
 • віруючі студенти, викладачі, працівники вітаються християнським привітом «Слава Ісусу Христу!» (або іншими формами привітання відповідно до християнських свят, як-от: «Христос Рождається!», «Христос Воскрес!»);
 • щосереди відбувається загальноуніверситетська Літургія, на яку запрошено всіх членів академічної спільноти, незалежно від релігійних переконань;
 • під час щотижневої загальноуніверситетської Літургії навчальні заняття, іспити та інші публічні заходи не проводяться, а такі відділи, як бібліотека, комп’ютерні класи тощо, призупиняють свою роботу з прийому відвідувачів;
 • учасники Літньої англомовної школи, незалежно від релігійних переконань, зобов’язані відвідувати окремі богослуження, визначені програмою для знайомства з християнською літургійною культурою та вивчення англійської релігійної мови;
 • мешканці Колегіуму, незалежно від релігійних переконань, стають учасниками дворічної формаційної програми, частиною якої є обмін своїм духовним досвідом;
 • частиною навчальної програми з небогословських спеціальностей є низка світоглядних курсів для ближчого знайомства і пізнання християнської традиції;
 • цілісна програма світоглядного пізнання християнської традиції спрямована на здобування певних академічних знань (лекції, семінари, майстер-класи, конференції, літні школи, опрацювання літератури), духовного досвіду (участь у богослужіннях, реколекціях, відвідини монастирів), на спілкування з неординарними людьми, зустрічі з цікавими християнськими середовищами тощо. Кожен студент покликаний максимально використати час навчання для участі в цій світоглядній програмі, беручи участь у заходах залежно від своїх релігійних переконань;
 • перед початком навчання в УКУ всі нові студенти беруть участь в орієнтаційній сесії, яка допоможе їм краще зрозуміти пріоритети і специфіку навчання в УКУ;
 • УКУ – середовище для праці в команді. Ми покликані нести тягарі одне одного, тобто чуйно вловлювати, коли наші колеги потребують допомоги, і підставляти їм своє плече;
 • УКУ – це також зона цілковитої заборони на хабарі. Не допускати найменших проявів корупції є моральним обов’язком кожного члена спільноти і предметом особливого контролю з боку керівництва УКУ;
 • нормами наукової діяльності УКУ є вірність правді (неприйнятність обману і брехні), академічна свобода, академічна чесність (недопустимість плагіату і списування);
 • кожен в УКУ має право вільно обирати свою громадянську та наукову позицію. При цьому слід виявляти чутливість і солідарність зі спільнотою, до якої належиш, усвідомлювати і шанувати офіційну позицію Університету, його місію, правила реалізації його ідентичності, його репутацію та інтереси. У разі радикальної несумісності своєї позиції з місією УКУ та вимогами навчального процесу, людина має можливість обстоювати обрану позицію поза стінами УКУ, не належачи до нього.

Одним з визначальних мірил свободи людини є її Богом дане сумління, яким вона керується у своїх світоглядних пошуках і яке спонукає її шукати Істину. З одного боку, це забезпечує їй право на сумнів і помилку, й УКУ є місцем доброзичливого діалогу, який може привести до порозуміння, дозволити учасникам залишитися на своїх позиціях чи виправити чиїсь помилки. З іншого боку, це означає, що людина готова нести відповідальність за свої дії і висловлювання.

Християнська ідентичність є серцем Українського католицького університету і саме завдяки їй УКУ постав, сформувався і набув тих прикмет, які сьогодні роблять його передовим, шанованим і привабливим закладом. Справжній розвиток УКУ невіддільний від зростання спільноти Університету на шляху пізнання та поцінування християнського світогляду. Ми запрошуємо всіх людей доброї волі пошанувати релігійну ідентичність УКУ і збагатити її своїми духовними дарами.

 • Востаннє змінено: 27.04.2022 16:25
 • (зовнішнє редагування)