Освітні компоненти та силабуси програми «Науки про дані»