Єврейській студії в УКУ

Єврейські студії


Тип Єврейські студії
Назва латиною Jewish studies
Розташування Свєнціцького
Електронна пошта info@ucu.edu.ua
Телефон +38 (032) 240-99-40
Власний сайт jewishstudies.ucu.edu.ua

“Єврейські Студії” УКУ є навчально-дослідницькою програмою, що включає в себе набір тематичних та мовних курсів, проведення наукових семінарів, переклад книжок і дослідницьку роботу спрямовану на збереження та вивчення спадщини євреїв Центрально-Східної Європи, зокрема Галичини.

Візія

Програма має намір перетворити УКУ на сталий осередок єврейських студій в Україні та Центрально-Східній Європу, формуючи суспільне розуміння важливості галузі

Місія

Вписати історію і культуру євреїв в історію України, як частину українського наративу, продовжуючи традиції закладені в ХІХ столітті


 • Програма Єврейських студій має на меті стати частиною ширшої мережі інституцій, які займаються вивченням єврейської історії
 • Серед наших партнерів:
 • Програма Юдаїки Києво-Могилянської Академії, Київ
 • Інститут Юдаїстики Ягеллонського Університету, Краків
 • Центр Невзліна з вивчення Східноєвропейського єврейства
 • Українсько-Єврейська зустріч

Програма “Єврейських Студій” УКУ розпочалася через співпрацю Українського Католицького Університету та організації “Jewish Galicia and Bukovina” в 2010 році, як серія лекційних курсів від гостьових викладачів з Ізраїлю – д-ра Ільї Лур’є, д-ра Велвла Черніна, проф. Ізраеля Барталя, д-ра Семьона Ґольдіна. Також дві студентки УКУ, Домініка Ранк та Владислава Москалець отримали ґранти для розробки дисертаційних досліджень з єврейської історії Галичини, в рамках програми “Людмер”.

В 2013 році програма “Єврейських Студій” отримала підтримку фундації “Rothschild Hanadiv”, завдяки чому стала можливою розробка і організація постійних курсів програми “Єврейських Студій” – від Святослава Пахолківа, Віти Сусак, Максима Мартина та о. Юрія Щурка. Протягом 2013-2016 років в УКУ відбулася серія семінарів з єврейської історії Галичини та Східної Європи, за участі українських та закордонних дослідників та аспірантів.

В рамках програми “Єврейських Студій” були організовані сталі мовні курси їдишу та івриту (початкового та середнього рівня) з викладачами Асею Фруман, Леонардом Охочинським та Владиславою Москалець. Також розпочався перекладацький проект, завдяки якому вийшла перша книжка Велвла Черніна “Вірю що я не пасинок. Українські літератори єврейського походження”.

Завдяки підтримці фонду Джеймса Темерті програма “Єврейських Студій” змогла надати навчальні стипендії для магістрантів та аспірантів програми “Історія”, які займаються єврейською історією Галичини.

З 2014 року розпочалася співпраця з Інститутом Юдаїстики Ягелонського Університету в Кракові. В 2016 році було організовано перший спільний воркшоп для молодих науковців, що займаються єврейською історією.

З 2014 року програма “Єврейських Студій” УКУ співпрацює з Магістерською програмою Юдаїки Києво-Могилянської Академії та Українською Асоціацією Юдаїки.

З 2015 року програма “Єврейських Студій” співпрацює з центром Невзліна в Єрусалимі, завдяки чому було організовано курси гостьових викладачів Семьона Ґольдіна, Шауля Штампфера. За підтримки центру Невзліна студенти і аспіранти УКУ отримали можливість місячного стажування в Єрусалимі, в 2015 році.


Святослав Пахолків (Інститут єврейської історії, Віденський університет)
Віта Сусак (кандидат мистецтвознавства, Львівська національна галерея мистецтв ім. Б.Г. Возницького)
Ася Фруман
Леонард Охочинський
Владислава Москалець - lada28@ucu.edu.ua

ГОСТЬОВІ ВИКЛАДАЧІ

Йоханан Петровський-Штерн (Північно-Західний університет, Чикаго)
Зеев Ханін (Університети Арієлю та Бар-Ілану, професор міністерства іміграції)


Осінній семестр

КУРСИ:
Осінній семестр

Історія євреїв Східної Європи (перспектива Галичини): 19–20 століття

Викладач: Святослав Пахолків (Інститут єврейської історії, Віденський університет)

У 19 ст. традиційний життєсвіт східноєвропейських євреїв зазнав значних впливів. З одного боку це був перехід від аграрно-феодальних до товарно-грошових відносин. З іншого народи, серед яких проживали євреї, формувалися як модерні нації. Це спричиняло зміну традиційних соціальних і економічних ролей та підштовхувало значну частину єврейської спільноти до переосмислення самої себе. Виникнення після Першої світової війни нових національних держав додатково каталізувало ці процеси. Курс має за мету розглянути ці теми у прикладенні до галицьких євреїв. Дискусія відбуватиметься у формі семінарських занять на підставі запропонованої лектури.

Творчество Шмуэля Йосефа Агнона и образ Галиции в нем

Викладачка: Зоя Копельман (Єврейський Університет в Єрусалимі)

Курс предполагает дать начальное представление об уникальном художественном мире еврейского прозаика, лауреата Нобелевской премии по литературе (1966), Шмуэля Йосефа Агнона (1888-1970). Уроженец Бучача, Агнон связал свою жизнь с Израилем и ивритом, однако все его творчество так или иначе затрагивает оппозицию: историческая родина (Земля Израиля, или Эрец-Исраэль) – биографическая родина (Галиция), и эта оппозиция во многом определяет темы произведений писателя и его видение мира.

Курс познакомит слушателей с основными художественными приемами и особенностями прозы Агнона, обсудит ее связь с текстами еврейской религиозной традиции и место в литературе современного Израиля. Будет затронут вопрос о степени герметичности произведений Агнона и о методах их перевода на иностранные языки.

МОВНІ КУРСИ:

Їдиш

 • для початківців
 • середній рівень

Викладачка: Ася Фруман (Харків-Львів)

Їдиш – мова на основі германського діалекту зі слов’янськими та івритськими елементами, якою розмовляли євреї Східної Європи, та, зокрема, Галичини до Голокосту. Їдиш був мовою преси, приватної кореспонденції, фольклору, модерністської літератури та частиною ідеології окремих єврейських партій, таких як „Бунд”. Разом iз основами граматики та лексики студенти вивчатимуть звичаї, жарти, пiснi, прокльони євреїв Схiдної Європи. Навчання проходитиме в режимi спiлкування, гри, iмпровiзацiї. На другому роцi навчання основна увага придiлятиметься читанню та обговоренню художнiх текстiв (класика їдишської прози, поезiї, тексти пiсень).

Іврит

 • для початківців
 • середній рівень

Викладачка: Владислава Москалець (УКУ)

Іврит – до ХІХ століття мертва мова, вживана виключно в релігійному контексті чи в єврейському просвітництві. Єдина мова, яку вдалося повернути до життя на початку ХХ століття і якою розмовляють в сучасному Ізраїлі. Іврит може бути ключем як і до релігійних єврейських текстів, так і до провокативних творів Етгара Керета, ізраїльського кіно чи музики. Курс буде корисним як для істориків, оскільки дозволить студентам читати джерела, та і для широкого кола зацікавлених сучасною ізраїльською культурою.


Весняний семестр

Jews and Ukrainians, Part II, 1917-2017

Викладач: Йоханан Петровський-Штерн (Північно-Західний університет, Чикаго)

This course considers Ukrainian-Jewish relations—and the history and culture of the Jews in Ukrainian lands—as an inseparable part of Ukrainian history and as a dynamic phenomenon which should be placed in the broad context of Ukrainian history. Jews and Ukrainians have been two subaltern groups, two colonized minorities (with complex and incongruent relations with their colonizers) that have a set of socio-cultural similarities which allow to ponder them in a comparative framework. This is the innovative approach reconsiders and reevaluates in a new light many hot issues in the Ukrainian Jewish history. The focus will be primarily on the cultural, economic, political and artistic interaction of Jews and Ukrainians (above-all, ethnic Ukrainians) in the lands of Ukraine right after the February, 1917, Revolution in Russia and the collapse of the Russian Empire. During the interactive sessions based on an in-depth discussion of primary sources (in English translation and in the original), the participants will learn about the relations between the leaders of the Jewish national-democratic parties and the Ukrainian national-democrats in Ukrainian People’s Republic and Western Ukrainian People’s Republic. Students will discuss how korenizatsia brought Jews into Ukrainian culture and created unheard-of forms of Ukrainian-Jewish encounter and how the right-wing turn of the USSR in 1930s disrupted this process. Students will dwell on complex issues of the Holocaust and collaboration, discuss the participation of the SS, Wermacht, Hilfspolizei and other units in the destruction of East European Jews, will debate the issue of by-standers and those who provided shelter to the Jews, as well as the post-war retribution to the Holocaust perpetrators. Participants will ponder the post-war state-orchestrated antisemitic campaigns in the USSR. Special attention will be addressed to Ukrainian and Jewish dissident and human rights groups and the formation of a brand-new conceptualization of Ukraine and its ethnic minorities, Jews to begin with, among leading Ukrainian thinkers. This course may serve a fundamental basis for the understanding of the complex relations of Ukrainian with various ethnicities inhabiting Ukraine in modern times, first and foremost, the Jews.

Купці, корчмарі, люфтменші: економічна історія європейських євреїв від Середньовіччя до 20 століття.

Викладачка: Владислава Москалець (УКУ)

Єврейська економічна історія, парадоксально, була однією з найбільш нехтуваних ділянкою єврейських студій, передусім через економічні антисемітські стереотипи щодо євреїв. Втім, в останні десятиліття дослідники звернули увагу на економічну галузь єврейської історії, як на одну з найбільш перспективних, адже саме в економічній сфері євреї найчастіше перетиналися з неєвреями. Як суспільство визначало і формувало єврейські економічні ролі? Що є спільного і відмінного між становищем євреїв у різних країнах Європи? Як формувалися економічні стереотипи про євреїв і як це впливало на їхнє політичне та соціальне становище? В який спосіб єврейські діячі намагалися сформувати свої економічні програми? Семестровий курс лекційно-семінарського типу має на меті розглянути економічне життя євреїв у Європі, починаючи з Середньовіччя. Студенти здобуватимуть навики критичної праці з джерелами та обговорюватимуть останні дослідження в цій галузі.

Націоналізм та національні рухи в Східній Європі: теорія та практика (єврейський та український контексти)

Викладачі: Ярослав Грицак (УКУ), Сємьон Ґольдін (Центр Невзліна, Єрусалим)

Метою курсу є прослідкувати як сучасні теорії націоналізму корелюють з історичним контекстом Центрально-Східної Європи і з практиками єврейських та українських національних рухів в 19-20 століттях. Єврейські та українські історичкі case-studies будуть порівнювані одне з одним і обговорені в компаративному контексті сучасного дослідження, присвяченому теорії націоналізму в загальному і національним рухам Східної Європи зокрема.

МОВНІ КУРСИ:

Їдиш

 • для початківців
 • середній рівень

Викладачка: Оксана Сікорська (УКУ)

Їдиш – мова на основі германського діалекту зі слов’янськими та івритськими елементами, якою розмовляли євреї Східної Європи, та, зокрема, Галичини до Голокосту. Їдиш був мовою преси, приватної кореспонденції, фольклору, модерністської літератури та частиною ідеології окремих єврейських партій, таких як „Бунд”. Разом iз основами граматики та лексики студенти вивчатимуть звичаї, жарти, пiснi, прокльони євреїв Схiдної Європи. Навчання проходитиме в режимi спiлкування, гри, iмпровiзацiї. На другому роцi навчання основна увага придiлятиметься читанню та обговоренню художнiх текстiв (класика їдишської прози, поезiї, тексти пiсень).

Іврит

 • для початківців

Викладачка: Владислава Москалець (УКУ)

Іврит – до ХІХ століття мертва мова, вживана виключно в релігійному контексті чи в єврейському просвітництві. Єдина мова, яку вдалося повернути до життя на початку ХХ століття і якою розмовляють в сучасному Ізраїлі. Іврит може бути ключем як і до релігійних єврейських текстів, так і до провокативних творів Етгара Керета, ізраїльського кіно чи музики. Курс буде корисним як для істориків, оскільки дозволить студентам читати джерела, та і для широкого кола зацікавлених сучасною ізраїльською культурою.


ІДИШ

 • для початківців
 • середній рівень

Викладач: Ася Фруман (Харків-Львів)
Терміни курсу 2 жовтня – 25 грудня

Їдиш – мова на основі германського діалекту зі слов’янськими та івритськими елементами, якою розмовляли євреї Східної Європи, та, зокрема, Галичини до Голокосту. Їдиш був мовою преси, приватної кореспонденції, фольклору, модерністської літератури та частиною ідеології окремих єврейських партій, таких як „Бунд”. Разом iз основами граматики та лексики студенти вивчатимуть звичаї, жарти, пiснi, прокльони євреїв Схiдної Європи. Навчання проходитиме в режимi спiлкування, гри, iмпровiзацiї. На другому роцi навчання основна увага придiлятиметься читанню та обговоренню художнiх текстiв (класика їдишської прози, поезiї, тексти пiсень).


ІВРИТ

 • для початківців
 • середній рівень

Викладач: Владислава Москалець (УКУ-Ягелонський Університет)
Терміни курсу 1 жовтня – 24 грудня

Іврит – до ХІХ століття мертва мова, вживана виключно в релігійному контексті чи в єврейському просвітництві. Єдина мова, яку вдалося повернути до життя на початку ХХ століття і якою розмовляють в сучасному Ізраїлі. Іврит може бути ключем як і до релігійних єврейських текстів, так і до провокативних творів Етгара Керета, ізраїльського кіно чи музики. Курс буде корисним як для істориків, оскільки дозволить студентам читати джерела, та і для широкого кола зацікавлених сучасною ізраїльською культурою.

Три стипендії на програмі “Єврейських Студій” Програма «Єврейських Студій» Українського Католицького Універитету пропонує три стипендії для навчання в рамках магістерської програми «Історія України»

Євреї Галичини були однією з найбільш чисельних груп єврейства у світі і невід’ємною частиною регіону. Їхнє життя було тісно пов’язане з історією і культурою місцевих народів, зокрема українського. У ХХ столітті галицькі євреї були знищені двічі – перший раз фізично, під час Голокосту, другий раз, у пам’яті, коли історія і культура євреїв стали жертвою ідеологічного табу. Євреї Галичини залишили по собі документи в архівах Львова, Івано-Франківська чи Тернополя, будинки, синагоги, кладовища в містах і містечках Галичини, художню літературу різними мовами, картини в музеях і спогади. Їхні історії чекають щоб бути дослідженими і написаними.

Український Католицький Університет вже декілька років ставить собі за мету відновити вивчення самобутньої культури, мови та історії євреїв Галичини, як повноправної спадщини українського минулого та заради українсько-єврейського порозуміння.

Заради цієї мети, наш Університет тісно співпрацює з Єврейським Університетом у Єрусалимі, Ягелонським Універистетом у Кракові, Національним Університетом «Києво-Могилянська Академія» та іншими фондами й інституціями. Зокрема, з допомогою Центру ім. Невзліна Єврейського Університету та Фонду Джеймса Темертея «Ukrainian Jewish Encounter» вдалося заснувати три стипендії, які покривають кошти навчання на магістерській програмі нашого університету з напрямку «Єврейські студії» у рамках загальної спеціальності «Історія України».

Як взяти участь у програмі?

 • подати документи у приймальну комісію УКУ
 • успішно пройти конкурсну співбесіду
 • обрати для дослідження тему з історії галицьких євреїв або українсько-єврейських взаємин
 • виконувати вимоги навчального процесу

Що ми пропонуємо?

 • спецкурси з єврейської історії та культури від провідних спеціалістів
 • мовний курс з івриту або їдишу (на вибір)
 • науковий семінар з єврейських студій
 • після першого року навчання місячне стажування в Єрусалимі

Вимоги та деталі вступу на програму

Прийом документів триває з 4 липня до 30 липня

В разі запитань звертайтеся до координатора програми Владислави Москалець lada28@ucu.edu.ua

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Розділ 1.10.32 “de Finibus Bonorum et Malorum”, написаного Цицероном у 45 році до н.е.

“Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?”

Переклад Х.Рекема англійською, 1914

“But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and I will give you a complete account of the system, and expound the actual teachings of the great explorer of the truth, the master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because those who do not know how to pursue pleasure rationally encounter consequences that are extremely painful. Nor again is there anyone who loves or pursues or desires to obtain pain of itself, because it is pain, but because occasionally circumstances occur in which toil and pain can procure him some great pleasure. To take a trivial example, which of us ever undertakes laborious physical exercise, except to obtain some advantage from it? But who has any right to find fault with a man who chooses to enjoy a pleasure that has no annoying consequences, or one who avoids a pain that produces no resultant pleasure?”

Розділ 1.10.33 “de Finibus Bonorum et Malorum”, написаного Цицероном у 45 році до н.е.

“At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.”