Філософсько-богословський факультет


Тип Факультет
Назва латиною Faculty of Theology
Коротка назва ФБФ
Гасло -
Рік заснування
Декан о.Юрій Щурко
Розташування проспект Івана Павла ІІ 35а, м. Львів, 79070
Електронна пошта fbf.dean@ucu.edu.ua
Телефон (032) 240-99-56
Власний сайт theological.ucu.edu.ua

Богословське навчання в різні історичні періоди мало свої форми. Впродовж перших віків християнства його вираженням могли бути послання авторитетних християн, проповіді, зокрема катехитичного характеру, коментарі на біблійні книги тощо. Упродовж ІІ-ІІІ століття засновані відомі богословські школи (Олександрія, Антіохія, Кесарія Палестинська, Едесса), а у середньовіччі на Заході виникли школи й університети, де почали вивчати богослов’я як науку. У відповідь на виклик протестантської Реформації та католицької Контрреформації постали також перші українські богословські навчальні заклади, зокрема в Острозі та Львові, які суттєво вплинули на релігійно-культурне відродження України наприкінці XVI століття. Після Берестейської Унії в умовах церковного поділу та міжконфесійної конфронтації склалися різні умови для розвитку освіти та богослов’я в обох вітках Київської Церкви. Для Православної Церкви період XVII століття виявився надзвичайно плідним, зокрема завдяки реформам Петра Могили та діяльності його дітища – Києво-Могилянської Академії. Богословський синтез між Сходом і Заходом, загальна відкритість до «вільних наук», готовність впроваджувати богослов’я в культуру, а культуру в богослов’я сприяли тому, що Академія стала інтелектуальним центром усього східного християнства.

Спроби Унійної Церкви розвинути власне шкільництво в цей період не були вдалими, і лише окремі духовні особи могли навчатися в католицьких університетах та папських колегіях. За умов посттридентського уніформізму та постійної нестачі національних інтелектуальних сил виникає традиція покладатися на чужі навчальні та наукові установи, на чужі сили й уми, традиція, яка, міцно та надовго вкоренилася в Церкві, плодами якої стали латинізація й культурна полонізація.


Декан
о.Юрій Щурко (кім. 105, внутр. тел. 3331, shchurko@ucu.edu.ua)
Заступник декана з міжнародної співпраці та проектів
Тарас Тимо (кім. 105, внутр. тел. 3349, taras.tymo@ucu.edu.ua)
Заступник декана
о.Тарас Байцар (кім. 105, внутр. тел. 3349, baytsar@ucu.edu.ua)
Старший методист
Леся Чорна (кім. 206, внутр. тел. 3332, lesia_chorna@ucu.edu.ua)
Менеджер з адміністративної діяльності
Галина Карбовська (кім. 105, внутр. тел. 3334 karbovska@ucu.edu.ua)
Менеджер з комунікації
Ігор Ревага (кім. 108-3, внутр. тел. 3352, ris@ucu.edu.ua)


УКУ – єдиний католицький університет на пострадянському просторі. Богословський факультет – серцевина університету. Метою богословської програми є підготовка фахівців, які, бажаючи збагнути і пережити внутрішню динаміку живої християнської віри, її витоки в Об’явленні та зустрічі людини з Богом у Христі, готові служити українському суспільству. Усвідомлення солідарності зі суспільством – це інтегральна частина богословської ідентичності.

Навчальна програма філософсько-богословського факультету намагається відобразити і донести двотисячолітній християнський досвід до своїх студентів. Шляхом плекання східнохристиянської ідентичності, поєднання східної і західної богословської та філософської думки, надання духовної формації в контексті літургійного життя навчальна програма факультету робить посильний внесок у діалог віри і розуму. Широка гуманітарна освіта і соціальна орієнтація навчальної програми спрямовані як на розкриття наукового потенціалу студентів, так і на становлення повноцінної християнської особистості. (З “Інформаційного вісника ЛБА”)

Характерним для нашого факультету є акцент на вивченні богословської та церковно-історичної спадщини Київської Церкви, адже завдяки цьому відбувається формування самобутньої школи східнокатолицького богослов’я, яка б ділилася своїми здобутками зі Вселенською Церквою, давала відповіді на виклики сьогодення та робила внесок у богословський діалог між Заходом і Сходом. Одним із проявів такого зацікавлення власною еклезіологічною традицією є участь студентів у семінарі та практикумі «Жива історія підпілля УГКЦ», організованих Інститутом історії Церкви. Опитуючи очевидців, вони збирають матеріали про життя підпільної Церкви, які стають важливою базою для подальших досліджень з церковної історії та богослов’я.

Зараз на факультеті здійснюється навчання денної форми за напрямом підготовки за спеціальністю 041 – «Богослов’я».. З осені 2013 року проводиться набір до аспірантури з відривом та без відриву від виробництва за спеціальністю 041– «Богослов’я». На факультеті також здійснюється навчання на ліценціатській програмі з богослов’я (Sacrae Theologiae Licentiatus).

На факультеті, окрім філософських та богословських наук, ми акцентуємо увагу на вивченні як класичних, так і сучасних іноземних мов. Упродовж перших трьох років навчання студенти проходять інтенсивний курс вивчення англійської мови з можливістю вдосконалювати набуті знання в Літній англомовній школі (English Summer School). В університеті, зокрема на нашому факультеті, діє обов’язкова програма «English club», яка дає змогу студентам інтерактивно вивчати англійську мову з її носіями після лекцій. А от вивчення класичних мов – старогрецької, латинської та церковнослов’янської – дає можливість студентам сягати до джерел патристичної спадщини та церковної традиції, які формувалися упродовж багатьох віків.

Оскільки аспект служіння дуже важливий для формації наших студентів, майбутні богослови – миряни і семінаристи – застосовують набуті теоретичні знання під час своєї пасторальної практики в сиротинцях, старечих будинках, лікарнях, творчих майстернях для людей з особливими потребами тощо.

В рамках розвитку партнерських стосунків з європейськими університетами УКУ розвиває програми студентської мобільності. Відповідно, кращі студенти філософсько-богословського факультету УКУ також мають можливість провести один навчальний семестр в університетах-партнерах, зокрема у Лювенському католицькому університеті (Бельгія), Університеті Тілбурга (Нідерланди), Універитеті Саламанки (Іспанія), Папському університеті св. Томи Аквінського (Італія) тощо.

Значна кількість випускників нашого факультету продовжує своє навчання на вищому рівні богословських студій. Деякі з них навчаються на ліценціатській програмі з богослов’я в УКУ, а решта – у провідних богословських школах світу, зокрема у Лювенському католицькому університеті (Бельгія), Університеті Тілбурга (Нідерланди), Папському Григоріанському університеті, Папському Урбаніанському університеті, Папському Салезіанському університеті, Папському університеті св. Томи Аквінського (Італія), Паризькому католицькому інституті (Франція) тощо.

Підготовляючи фахівців з богослов’я, УКУ ґрунтується на творчому використанні кращих світових традицій викладання богословських дисциплін, а також цілеспрямовано орієнтується на інтеграцію в освітній простір Європи. Філософсько-богословський факультет активно працює над входженням у міжнародне богословське товариство. Вже багато років відбувається співпраця факультету з Федерацією католицьких університетів Європи (FUCE). У 2014 році започатковано українську філію Європейського товариства католицького богослов’я, осердям якої став філософсько-богословський факультет УКУ.

Ще одним пріоритетом факультету є формування цілісної системи гуманітарних знань у студентів, що зробить їх компетентнішими і більш адаптивними до вимог ринку праці. Це досягається завдяки плеканню міждисциплінарних зв’язків на наявних кафедрах філософсько-богословського факультету (кафедри філософії, кафедри богослов’я, кафедри пасторального богослов’я та кафедри церковної історії), а також через співпрацю з гуманітарним факультетом УКУ та з іншими освітніми й академічними партнерами університету.


Кафедри


Бакалаврська програма

Магістерська програма

Ліценціат

Аспірантура

Докторантура

Силабуси спецкурсів

Кафедра Біблійних наук

о. д-р Петро Терлецький

 • Юдаїзм і християнство І ст. по Хр. – спільність та колізії.
 • Розвиток і поширення Євангельської керигми на прикладі Соборних Послань: Якова, 1-2 Петра, 1-3 Івана, Юди
 • Екзегетичний і біблійно-богословський аналіз сотеріологічних текстів та термінів Святого Письма.
 • Палестинське християнство апостольської доби, його релігійне та суспільно-політичне становище
 • Апокрифи і Євангельська істина канону Нового Завіту


о. Станішевський Євген

 • Смерть і воскресіння Ісуса Христа як основа євангельської проповіді первісної Церкви
 • Останні дні життя Ісуса з Назарета очима Євангелистів
 • Галина Теслюк
 • Рецепція старозавітних жіночих постатей в культурі та богослов’ї
 • Біблія i тілеснiсть
 • Іванна Мовчанюк
 • Між Старим і Новим Завітами: Знайомство з т. зв. Міжзавітною літературою (ІІІ ст. до Хр. – ІІ ст. по Хр.)
 • Біблійна антропологія


Марія Хома

 • Жіночі персонажі в родоводі Ісуса Христа (Мт 1,1-17), їх історії та значення для Історії Спасіння
 • А мудрість звідки береться? Де розумові місце? (Йов 28,12)
 • Біблійне богослов’я: Блаженства

Кафедра богослов'я

Курси для бакалаврських програм:

 • Догматичне богослов'я| Патристика| Християнська духовність| Соціальне вчення Церкви
 • Моральне богослов'я| Біоетика
 • Екуменізм| Міжрелігійний діалог| Соціальні комунікації
 • Богослов'я ікони

Курси для магістерських програм:

 • Догматичне богослов'я| Патристика| Християнська духовність| Соціальне вчення Церкви
 • Моральне богослов'я| Біоетика
 • Екуменізм| Міжрелігійний діалог| Соціальні комунікації
 • Богослов'я ікони

Курси для ліценціатської та докторських (STD, PhD) програм:

 • Догматичне богослов'я| Патристика| Християнська духовність| Соціальне вчення Церкви
 • Моральне богослов'я| Біоетика
 • Екуменізм| Міжрелігійний діалог| Соціальні комунікації

Дисципліни вільного вибору університету (ДВВУ)

Український католицький університет – це приватний вищий навчальний заклад. Філософсько-богословський факультет – його організаційний і навчально-науковий структурний підрозділ, який готує фахівців з богослов’я, і є відкритим для мирян різних конфесій, а також представників чернечих згромаджень. Львівська духовна семінарія Святого Духа – вищий навчально-формаційний заклад Львівської Архиєпархії Української Греко-Католицької Церкви для підготовки священнослужителів УГКЦ. На філософсько-богословському факультеті вони здобувають вищу богословську освіту, а в семінарії проходять священичу формацію. Саме за інтелектуальний аспект формування майбутніх душпастирів УГКЦ відповідає УКУ.

Отож, у навчальному процесі на філософсько-богословському факультеті прийнято поділяти всіх студентів на семінарійне відділення (туди належать студенти семінарії, а також монахи), і загальне відділення (туди належать миряни – хлопці і дівчата, та монахині). Починаючи з першого року навчання, всі Студенти загального відділення студенти семінарії (майбутні священики) стають студентами УКУ (філософсько-богословського факультету) і виконують його навчальну програму. Семінаристи слухають ті самі курси, що й студенти загального відділення, а разом з тим вивчають дисципліни, необхідні для підготовки майбутніх священнослужителів. Частину лекцій студенти обох відділень слухають разом, а деякі (зокрема мовні предмети) – окремо. Корпуси філософсько-богословського факультету і семінарії розташовані поруч, що уможливлює зручне відвідування пар студентами семінарії.